Nezávazné objednávky | Bez nutnosti okamžité platby | Individuální přístup >> Odešlete objednávku - společně ji doladíme k Vaší 100% spokojenosti

Pro dopravce

Bezpečnostní tabulky a samolepky pro dopravce

Ve stále sílícím dopravním provozu hrozí velké nebezpečí zranění a usmrcení osob. Bezpečnostní cedule a výstražné samolepky jsou možností jak eliminovat potencionální nebezpečí a zabránit dopravním nehodám, úrazům či dokonce ztrátám na životech. 

Dobře viditelné a čitelné bezpečnostní nálepky a tabulky výborně splňují informativní a bezpečnostní účel. Jsou ochranou pro chodce, cyklisty, řidiče motorových vozidel a ostatní osoby pohybující se v dopravě. 

U některých bezpečnostních samolepek a tabulek je používání dáno zákonem, u ostatních je jejich použití doporučeno. V mezinárodní dopravě je nutné dodržovat zákony příslušné země. Naše nabídka se tedy nevztahuje jen na ČR.